Nie jesteś sam – pomoc dla rodzin alkoholików

Alkoholizm jest chorobą nie tylko osoby uzależnionej, lecz także jego rodziny. To właśnie najbliższe osoby z czasem przystosowują się do destrukcyjnej oraz bardzo szkodliwej sytuacji. Co więcej nierzadko mają one poczucie winy, że bliska osoba nadużywa alkoholu. Tym samym życie członków rodziny alkoholika jest podporządkowane do tego co i w jaki sposób robi osoba pijąca.

Jak żyć z osobą uzależniona?

Osoby, które każdego dnia muszą ponosić konsekwencje nałogu alkoholowego to przede wszystkim rodziny alkoholika. Z jednej strony są to osoby, które pragną pomóc osobie uzależnionej, natomiast z drugiej poczuwają się do odpowiedzialności w związku z jej nałogiem. Dodatkowo w większości przypadków członkowie rodzin alkoholików i nie są w stanie samodzielnie poradzić sobie z zaistniałą sytuacją. Więcej informacji w tym obszarze odnaleźć można na stronie https://dezyderata.com/pomoc-dla-rodzin-alkoholikow/.

Bardzo często rodziny alkoholików w sposób nieświadomy chronią osobę uzależnioną, twierdząc, że jest to najlepsze rozwiązanie. Pomimo chęci pomocy nie są oni w stanie osiągnąć skutecznych rezultatów i co więcej niż rzadko rodzina alkoholików odczuwają wstyd w związku z tym, że ich bliska osoba ma problem z alkoholem. Jednak dzięki skorzystaniu z pomocy specjalisty można osiągnąć doskonałe rezultaty. Potwierdzeniem tego są informacje zawarte na stronie internetowej https://dezyderata.com/.

Nierzadko bliscy skupiają się na tym, aby odpowiadać na potrzeby alkoholika, co przekłada się bezpośrednio na ich gorszym standardzie życia, często takie osoby zapominają o własnych potrzebach. Co więcej dużo energii pochłania wyręczanie alkoholika z obowiązków, lecz również ponoszenie konsekwencji jego działań i naprawa błędów. Jednak w związku ze wstydem przed otoczeniem oraz poczuciem bezradności bardzo często bliskie osoby alkoholików nie są w stanie odnaleźć dobrego rozwiązania w takiej sytuacji. Najczęściej samodzielnie wymyślanie sposobów mających na celu zakończenie nałogu alkoholowego nie przynosi oczekiwanych rezultatów.

Gdzie i kiedy szukać pomocy?

Dlatego aby skutecznie wyjść z współuzależnienia niezbędna jest wsparcie psychologów, lekarzy oraz terapeutów. Dzięki skutecznej pomocy dla rodziny alkoholika, można zapoznać się z problemem, a także mechanizmem działania alkoholików. Pozwoli to na zmiany nastawienia w stosunku do bliskiej osoby pijącej. W takiej sytuacji rodziny alkoholika ma szanse na to, aby rozpocząć poszukiwanie nowych rozwiązań, i rzadko mogących uratować rodzinę i jej więzić. Terapia dla osób współuzależnionych opiera się także o naukę zachowań, która ma motywować alkoholika do myślenia, a także pracy. Istnieje również wiele sytuacji, kiedy rodzina nie jest w stanie przyznać się do występowania problemu alkoholowego. Dlatego najpierw należy uświadomić sobie występowanie choroby alkoholowej, aby następnie podjąć stanowczy i konsekwentne leczenie, w postaci odwyku lub terapii alkoholowej. To jedyny skuteczny sposób na to, aby poradzić sobie z alkoholizmem, a także odzyskać w swoje życie.

Jak znaleźć ośrodek leczenia uzależnień?

Choroba alkoholowa jest zaburzeniem psychicznym, które wiąże się z utratą kontroli nad ilością spożywanego alkoholu. Najczęściej określa się, że choroba alkoholowa składa się z czterech faz, podczas których symptomy coraz bardziej się nasilają. 

Aby jednak alkoholik mógł skutecznie porzucić nałóg musi się najpierw do niego przyznać. Następnie konieczne jest rozpoczęcie terapii, która koncentruje się na wdrażaniu norm postępowania, które pozwalają poradzić sobie w trudnych sytuacjach. Dzięki temu alkoholik jest w stanie rozwiązywać swoje problemy osobiste bez sięgania po alkohol.

Ważne jest także poszukiwanie nowej strefy zainteresowań, która pozwoli wypełnić pustkę po nałogu. Najczęściej terapia opierana jest na dobrowolnym leczeniu. Wówczas alkoholik decyduje o tym, że pragnie podjąć walkę z nałogiem. Odbywa się to w specjalistycznym ośrodku leczenia uzależnień. Placówka taka może być refundowana na NFZ lub też wybrana prywatnie. Z pewnością dużą zaletą placówek prywatnych jest możliwość szybkiego podjęcia terapii, bez konieczności oczekiwania w kolejce. Natomiast koszty tego typu leczenia są stosunkowo wysokie.

Wyjście z nałogu jest możliwe. Bliska ci osoba potrzebuje pomocy? Jesteś zainteresowany wizytą w prywatnym ośrodku leczenia uzależnień? Zgłoś się do nas – na hasło DEZYDERATA otrzymasz spersonalizowaną ofertę pobytu leczniczego. 

Tagged with: