L4 online – czy pracodawca zobaczy, kto je wystawił?

Wraz z wprowadzeniem L4 online, pracownicy mają możliwość skorzystania ze zwolnienia chorobowego bez wychodzenia z domu. Jak sprawdzić długość L4? Czy pracodawca widzi, co dokładnie zawiera zwolnienie lekarskie online? Podpowiadamy.

Zwolnienie lekarskie online jest wygodne dla pracownika i pracodawcy

L4 online umożliwia pracownikom korzystanie ze zwolnień lekarskich w bezpieczny i wygodny sposób, bez wychodzenia z domu. Dla pracodawcy to także dobre rozwiązanie, ponieważ nie musi on udawać się na spotkanie z chorym pracownikiem, aby odebrać od niego wydrukowane zaświadczenie od lekarza. Wszystkie dane są przesyłane na konto PUE ZUS automatycznie.

Jak wziąć L4 online?

L4 online można uzyskać przez Internet za pomocą podmiotu medycznego, który oferuje usługi zdalnie, takiego jak np. NaszaRecepta.pl. Wniosek o wystawienie zwolnienia lekarskiego składa się bez wychodzenia z domu. Z opcji tej mogą skorzystać osoby, które opłacają składki na ubezpieczenie chorobowe (dobrowolnie lub w ramach zatrudnienia na podstawie umowy o pracę).

Do wystawienia zwolnienia lekarskiego online potrzebne są następujące dane:

  • imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres, miejscowość, kod pocztowy, numer PESEL pracownika,
  • NIP zakładu pracy,
  • data nieobecności w pracy oraz data powrotu do pracy.

Dodatkowo może być konieczne zawarcie informacji ważnych z punktu widzenia lekarza, takich jak np. wyniki badań potwierdzające rozpoznanie chorób przewlekłych, spis przyjmowanych aktualnie leków czy też opis zauważonych objawów chorobowych.

Jak wziąć L4 online na chore dziecko?

Zwolnienie lekarskie online można otrzymać także wtedy, gdy pracownik musi opiekować się chorym dzieckiem lub innym bliskim. Takie L4 online także upoważnia do zasiłku lub wynagrodzenia (w wymiarze 80% podstawy wynagrodzenia z ciągu ostatnich 12 miesięcy). Natomiast jeśli chodzi o limity przypadające na każdy rok, zależą one od wieku dziecka.

Ile kosztuje L4 online?

Skoro wiemy już, jak wziąć L4 online, warto wspomnieć o cenie. Samo w sobie zwolnienie lekarskie online nie kosztuje nic. Pracownik musi ponieść jedynie koszt e-wizyty u lekarza, podczas której zostanie wystawione zaświadczenie. Z reguły taka prywatna konsultacja zdalna kosztuje około 100 złotych. Niektóre podmioty medyczne prowadzą również programy lojalnościowe, zatem kolejne e-wizyty są tańsze, nawet o 20%.

Jak sprawdzić długość L4 online?

Zwolnienie lekarskie online jest przesyłane automatycznie na IKP (konto pacjenta) i PUE ZUS (konto pracodawcy), a także do ZUS. Zwykle dokument pojawia się w systemie najpóźniej do 2 dni od momentu jego wypisania. Jak sprawdzić długość L4 online? Pacjent powinien w tym celu zalogować się na oficjalnej stronie www.pacjent.gov.pl lub skorzystać ze specjalnej aplikacji Ministerstwa Zdrowia. Tam w zakładce Historia leczenia dostępne są wszystkie wystawione dotychczas zwolnienia. Po kliknięciu w odpowiedni dokument ukaże się data początku i końca L4 online. Będzie można podejrzeć także inne informacje, takie jak np. zalecenia lekarskie czy też podstawowe dane lekarza, który wystawił zaświadczenie.

Czy pracodawca zobaczy, kto wystawił L4?

Zwolnienie lekarskie online z perspektywy pracodawcy zawiera jedynie te informacje, które są konieczne do prawidłowego rozliczenia nieobecności pracownika. Informacje, takie jak przyczyna nieobecności czy kod choroby, są objęte tajemnicą lekarską. Pracodawca może zobaczyć jedynie, na jak długo pracownik wziął urlop, widzi również ogólny kod literowy, który sygnalizuje przyczynę absencji, natomiast nie jest uprawniony, aby wiedzieć, na co konkretnie choruje dana osoba. Dużo kontrowersji budzi fakt, iż pracodawca widzi także, kto wystawił L4 online. Może sprawdzić imię, nazwisko, specjalizację oraz adres placówki, w której przyjmuje dany lekarz. Być może w przyszłości zostanie to zmienione i więcej danych ze zwolnienia lekarskiego będzie objętych ochroną.

Tagged with: