Kiedy mówimy o błędzie medycznym i możemy dochodzić odszkodowania?

Pogorszenie stanu zdrowia lub śmierć pacjenta w niektórych przypadkach mogą być spowodowane nieumyślnym działaniem lub zaniechaniem personelu medycznego. W takich przypadkach często mówi się o błędzie medycznym. Czym jest tak naprawdę błąd medyczny i kiedy można ubiegać się o odszkodowanie za błąd medyczny?

Czym jest błąd medyczny?

Błędem medycznym określane jest zarówno działanie jak i zaniechanie a także zaniedbanie osoby wykonującej zawód medyczny (czyli np. lekarza, położnej czy pielęgniarki) której skutkiem jest powstanie u pacjenta szkody. Aby można było mówić o błędzie medycznym muszą wystąpić ściśle powiązane ze sobą przesłanki. Zalicza się do nich działanie o charakterze nieumyślnym, związek przyczynowy pomiędzy zdarzeniem a popełnionym błędem a także działanie osoby wykonującej zawód medyczny na podstawie powszechnie uznawanej i aktualnej wiedzy medycznej.

Skutek takiego działania bądź zaniechania musi mieć natomiast charakter ujemny do którego zaliczyć można rozstrój zdrowia pacjenta, uszkodzenie ciała a także jego śmierć. Ocenę czy dane zdarzenie należy zakwalifikować do błędu medycznego należy zawsze opierać na aktualnej wiedzy medycznej. W przypadku ustalenia związku przyczynowego pomiędzy szkodą a zdarzeniem, należy oceniać na podstawie zasady adekwatności biorąc także pod uwagę całokształt okoliczności sprawy oraz zasady doświadczenia życiowego.

Błąd medyczny a błąd lekarski

Definiując pojęcie błędu medycznego warto wskazać także czym jest błąd lekarski. Błędem lekarskim określa się działanie oraz zaniechanie lekarza podczas wykonywanych przez niego czynności lekarskich, niezgodne z aktualną nauką medycyny. Błąd lekarski jest pojęciem dużo węższym niż błąd medyczny, bowiem ten drugi dotyczy także osób, które nie są lekarzami. Za błąd w sztuce medycznej mogą odpowiadać także placówki medyczne.

Dochodzenie odszkodowania za błąd medyczny

Dochodzenie odszkodowania za błąd medyczny przysługuje każdemu poszkodowanemu w okresie 3 lat od dnia kiedy nastąpiło nieszczęśliwe zdarzenie. Warto wiedzieć, że w niektórych przypadkach okres ten może być wydłużony. Odszkodowanie za błąd medyczny wypłacane jest przez ubezpieczyciela placówek medycznych a także ubezpieczycieli lekarzy (zgodnie z przepisami o obowiązkowym ubezpieczeniu OC lekarzy).

W przypadku błędu medycznego o swoje prawa można walczyć zarówno na drodze karnej jak i cywilnej. Dochodzenie odszkodowania za błąd medyczny odbywa się w procedurze cywilnej. Zarówno w jednym jak i drugim przypadku warto jednak skorzystać z profesjonalnego pełnomocnika. Podczas sprawy sąd będzie badał przede wszystkim czy rzeczywiście doszło do błędu medycznego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wiedzą naukową. Oceni także czy działanie lub zaniechanie lekarza miało negatywny wpływ na zdrowie pacjenta.

Pacjent może ubiegać się o zadośćuczynienie za błąd medyczny, które ma charakter jednorazowego świadczenia kompensacyjnego. Jego celem jest rekompensata strat jakie chory poniósł na skutek danej sytuacji. W niektórych przypadkach poszkodowany może ubiegać się także o rentę na zwiększone potrzeby życiowe, do których zalicza się m.in. zakup leków, podjęcie prywatnej rehabilitacji czy leczenia a także korzystanie z opieki osób trzecich.

Tagged with: