Jakich dokumentów może wymagać bank w przypadku starania się o kredyt walutowy?

Kredyt walutowy różni się od kredytu złotowego walutę kredytu. Obecnie kredyty udzielane są jedynie osobom które zarabiają walucie kredytu. Takie działanie ma zabezpieczyć kredytobiorców oraz bank i regularną spłatę i obsługę kredytu frankowego lub kredytu udzielonego w innej walucie. 

Wymagania formalna banku

Bank od Kredytobiorcy wymagać może przedłużenie następujących dokumentów:

  • Wniosek o kredyt
  • Umowa o pracę za granicą lub Kontrakt – należy pamiętać że zatrudnienie u jednego pracodawcy musi wynosić co najmniej sześć miesięcy
  • Dowód potwierdzający tożsamość – dowód osobisty lub paszport
  • Zaświadczenie o wysokości dochodów
  • Wyciąg z konta bankowego z ostatnich trzech lub sześciu miesięcy
  • Zeznanie podatkowe z ubiegłego roku

Dodatkowo jeżeli Bóg widzi taką potrzebę może poprosić o przedłużenie pozwolenia na pobyt stały za granicą lub zezwolenia do pracy zagranicą. Należy pamiętać że wszystkie dokumenty muszą zostać przedłużone w języku polskim. Oznacza to że dokumenty trzeba oddać do tłumacza przysięgłego i wykonać ich tłumaczenie.

Kto może ubiegać się o kredyt walutowy?

Obecnie o kredyt walutowy ubiegać mogę się jedynie osoby które otrzymują dochód w walucie kredytu. To zapis Rezolucji S Komisji Nadzoru FInansowego który wprowadzony został w celu ograniczenia masowego udzielanie kredytów we frankach szwajcarskich co miało miejsce w latach ubiegłych.

Dodatkowo zapisz ten zabezpieczyć ma regularną i stałą spłatę i obsługę kredytu. Celem banku było ograniczenie masowe do udzielenia kredytu chcą miał miejsce w latach 2005 2008. Bardzo wiele osób wtedy kłopoty finansowe które ciągną się za nimi do dziś.

Kalkulator kredytu frankowego

Obecnie powszechnie wiadomo że banki 2005 2000 stosowały niedozwolone klauzule. Dziś jest to podstawą do wszczęcia postępowania sądowego co daje możliwość odzyskania utraconych pieniędzy. Jedną z kancelarii która zajmuje się sprawami frankowymi i udostępnia darmowe narzędzie jakim jest kalkulator frankowy jest kancelariafrejowskichf.pl/kalkulator-kredytu-chf

Kalkulator ten pozwala wyliczyć orientacyjną kwotę jaką może ubiegać się kredytobiorcę w przypadku wygrania procesu sądowego. Należy pamiętać że to orientacyjna kwota dlatego jeżeli bardzo dokładnie chce się przeanalizować swoją sytuację umowę kredytową należy zgłosić się do specjalisty na konsultację.

Zasady spłaty kredytu walutowego

W 2011 r. w życie weszła ustawa antyspreadowa. Ustawa ta ułatwiła znaczenie życie kredytobiorcą gdyż pozwoliła na tańszą spłatę kredytu. Zapisy te pozwoliły na spłatę kredytu dewizami zakupionymi we własnym zakresie.

Obecnie można kupować dywizy które pozwalają na spłatę kredytu walutowego w kantorach internetowych. Aczkolwiek najlepszym pomysłem na spłatę kredytu walutowego jest jego skład w walucie kredytu. Kredytobiorca zaoszczędzę wtedy na przewalutowaniu. Dodatkowo jest to najlepsze zabezpieczenie które pozwala uniknąć ryzyka walutowego.

Wady  kredytu walutowego

Do głównych wad kredytu walutowego możemy zaliczyć małą liczbę ofert w bankach. Obecnie niewiele banku w udziela kredytów walutowych. Dodatkowo aby starać się o kredyt walutowy należy mieć ponad przeciętnym zdolność kredytową.

Należy wziąć również pod uwagę fakt iż w przypadku kredytów walutowych wkład własny musi być znacznie wyższe niż w przypadku kredytów złotowych. Wkład własny musi wynosić co najmniej 30%. Kolejnym minusem dodatkowym kosztem związanym z uzyskaniem kredytu walutowego jest konieczność wykonania tłumaczenia dokumentów przez tłumacza przysięgłego.

Tagged with: