Jak odstraszać zwierzęta?

Metody odstraszania zwierząt

Zwierzęta niszczące plantacje i hodowle mogą spowodować wielkie straty. Najbardziej typowym przykładem są sady pustoszone przez stada szpaków i innych ptaków. Uprawy zbóż i warzyw niszczone są przez dziki i sarny. W gospodarstwach rybnych potężne straty powodują kormorany. Do odstraszania szkodników stosowane są różne metody. Najpopularniejsza to tak zwany strach na wróble – niekoniecznie w kształcie zabawnej postaci. Niektórzy montują wiatraczki dla dzieci, baloniki, puste butelki plastikowe czy serpentyny z taśmy filmowej. Czasami spotyka się sylwetki ptaków drapieżnych. Do odstraszania ptactwa mogą też posłużyć różnego rodzaju sygnały dźwiękowe – nagrania ptaków ostrzegających się przed drapieżnikami, głosy ptaków drapieżnych, dźwięki o częstotliwościach nielubianych przez ptaki. Niektórzy po prostu montują tradycyjne głośniki z których dobiega głośna muzyka lub program radiowy. Jednak najbardziej uniwersalnym urządzeniem jest armatka hukowa. Odstrasza skutecznie zarówno ptactwo jak i zwierzynę typu dziki, sarny i jelenie.

Jaką armatkę hukową wybrać?

Sprzęt tego typu powinien być odporny na czynniki atmosferyczne, łatwy w obsłudze i nie wymagać źródła zasilania przez energię elektryczną. Wszystkie te warunki spełnia armatka hukowa oferowana przez sklep Sekatory.eu. Zasilana jest zwykłą butlą gazową – może być to butla używana do kuchenek gazowych jak i turystyczna butla o mniejszej pojemności. Sekatory.eu proponują armatkę hukową firmy hiszpańskiej firmy Guardian, która od prawie 70 lat specjalizuje się w tego typu urządzeniach. Armatki hukowe tej firmy można znaleźć na plantacjach, a także na lotniskach całego świata. Głośność wystrzału to około 120 decybeli, czyli taka sama jaką ma wystrzał z broni palnej. Zarówno głośność jak i częstotliwość strzału można dowolnie regulować. Do armatki hukowej firma sekatory.eu oferuje timer, który pozwoli nastawić urządzenie na czas żerowania zwierząt i w miarę potrzeby nie zakłóci ciszy nocnej w okolicy.

Czy armatka hukowa jest bezpieczna?

Urządzenia oferowane przez sekatory.eu są całkowicie bezpieczne i spełniają wszelkie europejskie normy. Przy używaniu armatek hukowych należy jednak pamiętać o przepisach związanych z ochroną przyrody. Nie można stosować ich w okresie lęgowym danych gatunków, nie mogą też przeszkadzać w miejscach zgrupowań ptaków zimujących i migrujących. Armatki hukowe nie mogą być stosowane w miejscach bezpośrednio sąsiadujących z rezerwatami przyrody. Dlatego przed zakupem warto sprawdzić wszelkie uwarunkowania w okolicy.

Tagged with: