Co to jest integracja sensoryczna?

Podstawowe zmysły sensoryczne są niezwykle istotne w codziennym funkcjonowaniu i mają bezpośredni wpływ na działanie wszystkich pozostałych zmysłów wyższych, jak wzrok, mowa, słuch, a także umiejętność chodzenia i wykonywania precyzyjnych czynności. W podstawowych zmysłach, poza dotykiem, wyróżnia się jeszcze zmysł przedsionkowy i proprioceptywny, czyli zmysły czucia głębokiego i równowagi, które odpowiadają za czucie mięśni, więzadeł i stawów naszego ciała oraz jego pozycji w przestrzeni. Jakie są objawy i sposoby leczenia zaburzeń integracji sensorycznej?

Przetwarzanie sensoryczne określa sposób, w jaki układ nerwowy człowieka odbiera i przekształca informacje płynące z tych zmysłów w pełne funkcje mózgu. Umiejętność integracji sensorycznej ma znaczny wpływ na rozwój i samoocenę dziecka, a także na jego zdolność do nauki i ogólnego przyswajania informacji.

Objawy zaburzeń integracji sensorycznej

Zaburzenia integracji sensorycznej dotyczą głównie dzieci, czyli osób rozwijających się. Jeśli proces przetwarzania sensorycznego jest zaburzony i mózg nie jest zdolny do prawidłowego przekształcania bodźców, u dziecka mogą pojawić się problemy z zachowaniem, koncentracją, koordynacją oraz przyswajaniem informacji. Osoba dotknięta tym schorzeniem może wykazywać nadmierną ruchliwość oraz trudności z zaplanowaniem i wykonaniem własnych działań. Więcej o rehabilitacji dzieci i niemowląt znajdziesz na www.sanomed.rzeszow.pl/rehabilitacja/specjalistyczna-terapia-dzieci-i-niemowlat/

Nieprawidłowe przetwarzanie bodźców sensorycznych bardzo często prowadzi również do zaburzeń umiejętności pisania, czytania, rozwoju koordynacji ruchu oraz nadwrażliwości dziecka na ruch, dotyk i bodźce wzrokowo-słuchowe.

Jak wygląda terapia integracji sensorycznej?

Terapia integracji sensorycznej ma na celu dostarczenie odpowiedniej ilości bodźców sensorycznych poprzez przyjemną i interesującą dla dziecka zabawę, co bezpośrednio przekłada się na usprawnienie pracy procesów układu nerwowego oraz systemów sensorycznych. Warto dodać, że pomimo że integracja sensoryczna może poprawić i usprawnić procesy poznawcze dziecka, nie może być zamiennikiem tradycyjnej, rzeczywistej edukacji. Zajęcie integracji sensorycznej powinny odbywać się w specjalnie wyposażonej i przystosowanej sali oraz być prowadzone przez osobę wykwalifikowaną, która umiejętnie dobierze ćwiczenia i aktywności podczas spotkania z dzieckiem.

Przed rozpoczęciem terapii integracji sensorycznej dziecko powinno zostać zdiagnozowane przez specjalistę i terapeutę SI, który oceni stan funkcjonowania zmysłów sensorycznych. Trafna diagnoza jest jedną z najważniejszych kwestii w trakcie trwania procesu terapeutycznego integracji sensorycznej.

Tagged with: