Czy brak ruchu może zabić? Naukowcy potwiedzają

0

Czy siedzący tryb życia może być niebezpieczny? Okazuje się, że tak.  Brak ruchu zabija rocznie pół miliona mieszkańców Europy! Kosztuje to 80 mld euro. Nie stać nas na siedzenie w miejscu:).

Naukowcy postanowili zbadać wpływ siedzącego trybu życia na nasze zdrowie a nawet długość życia.

Badania przeprowadzono m.in. w Polsce, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii i we Włoszech.

Z raportu wynika, że 25 proc. dorosłych Europejczyków nie podejmuje aktywności fizycznej w zalecanym przez WHO wymiarze 20 minut dziennie.  W Polsce jest to 18 proc.

We wszystkich badanych krajach kobiety są mniej aktywne niż mężczyźni. Największe różnice dotyczą Polski, Włoch i Wielkiej Brytanii, gdzie odsetek niedostatecznie aktywnych dorosłych kobiet jest 10 punktów procentowych wyższy niż mężczyzn.

Drogie Panie, tak nie może dłużej być:)!

Eksperci podkreślają, że brak ruchu jest przyczyną ponad 7 proc. zgonów Polaków; a koszty związane z chorobami, które wiążą się z brakiem aktywności – m.in. z cukrzycą, nowotworami, chorobą wieńcową – sięgają 219 mln euro rocznie.

Według autorów raportu choroby związane z brakiem ruchu, takie jak choroba wieńcowa serca, cukrzyca typu II, rak jelita grubego i rak piersi są najczęstszą przyczyną śmierci Europejczyków; a sam brak ruchu stanowi większe zagrożenie dla sektora zdrowia publicznego niż palenie tytoniu.

Badanie wskazuje także na związek braku aktywności fizycznej z zaburzeniami psychicznym, takimi jak depresja, lęki, problemy emocjonalne, których doświadcza co czwarty badany. Pośrednie koszty związane z zaburzeniami nastroju wynikającymi z braku ruchu szacuje się na ponad 23 mld euro rocznie.(PAP)

1 of 1

Leave A Reply