Walka z rakiem i depresją: czy grzyby i porosty z Puszczy Białowieskiej mogą pomóc?

0

Nowych substancji, które można zastosować w walce z rakiem, ale też na przykład z depresją będą wspólnie szukać w roślinach, grzybach i porostach z Puszczy Białowieskiej naukowcy z Politechniki Białostockiej oraz Uniwersytetu Missisipi w USA.

Studenci oraz naukowcy z tych placówek rozpoczynają wspólny grant naukowy. National Science Foundation ze Stanów Zjednoczonych przeznaczyła na ten cel 250 tys. dolarów. Grant potrwa trzy lata.

- W ramach tego grantu izolowane będą metabolity wtórne z unikalnych, a obecnych w Polsce, gatunków roślin, grzybów i porostów, by badać ich aktywność biologiczną, w tym antynowotworową, przeciwgrzybiczą, antymalaryczną czy przeciwbakteryjną – poinformowała w komunikacie rzeczniczka Politechniki Białostockiej Dorota Sawicka.

Uczelnie białostocka i amerykańska współpracują ze sobą od 2013 roku. Goście z USA, którzy teraz przyjechali do Polski, już obejrzeli laboratoria politechniki, w poniedziałek rozpoczynają się wykłady i prace terenowe w Puszczy Białowieskiej.

W Hajnówce na skraju Puszczy Białowieskiej Politechnika Białostocka ma swój zamiejscowy wydział leśny. W 2013 roku powstała tam  specjalistyczna pracownia środowiska leśnego. Laboratorium wyposażono w nowoczesny sprzęt do badań fizyko-chemicznych i oznaczeń botanicznych zasobów naturalnych Puszczy Białowieskiej, takich jak na przykład właśnie grzyby czy porosty.

- Nasz główny cel – znaleźć lek z roślin i grzybów na choroby nowotworowe. Druga zmora naszych czasów to choroby układu nerwowego: depresja, schizofrenia, na które nie ma w tej chwili dobrych leków i tutaj rośliny znowu dają nam dużą szansę znalezienia skutecznego antidotum – podkreśla dr Jordan Zjawiony, profesor z Katedry Nauk Biomolekularnych Wydziału Farmacji Uniwersytetu Missisipi.

Dodaje, że Puszcza Białowieska słynie z bogatej flory, która wciąż jest jeszcze stosunkowo mało poznana. “Chcemy ją badać pod kątem przyszłej przydatności i poszukiwać potencjalnych leków naturalnych, które mają mniej efektów ubocznych niż leki syntetyczne. W badaniach tych pokładamy duże nadzieje. Mamy już wstępne, obiecujące rezultaty wcześniejszych prac. Przyszłość to także publikacje i wspólne patenty, które zakłada umowa o współpracy między uczelniami” – podkreśla dr Jordan Zjawiony.

W ramach grantu, każdego roku odbywać się będą trwające przez 6 tygodni wizyty studentów i naukowców z USA w Puszczy Białowieskiej. Prace będą prowadzone w terenie i w laboratoriach.

Jedna z koordynatorek badań ze strony polskiej, prorektor Politechniki Białostockiej, profesor PB dr hab. Grażyna Łaska podkreśla, że jednym z efektów grantu będzie stworzenie warunków do współpracy między uczelniami. Grant zakłada grupę tzw. mentorów, którzy będą pracować ze studentami. – Zajęcia rozpoczynamy w poniedziałek od wykładu teoretyczno-metodycznego, a następnie zajęć terenowych. Dla nas wszystkich to nowe, niezwykle ciekawe doświadczenie – podkreśla prorektor Grażyna Łaska.

W Puszczy Białowieskiej występuje 8,5 tys. gatunków owadów, 250 gatunków ptaków, 54 gatunki ssaków, ponad tysiąc gatunków roślin naczyniowych, 200 gatunków mchów, 300 gatunków porostów i około 3 tys. gatunków grzybów.

Źródło: PAP

Leave A Reply