MATURY 2015: Terminy matur w maju 2015 r.

0

Na stronie CKE pojawiły się już informacje dotyczące matur w 2015 r, w tym odnośnie terminów testów dojrzałości. Sprawdź kiedy odbędą się egzaminy w ramach matur 2015.

Egzamin maturalny jest przeprowadzany jeden raz w ciągu roku szkolnego – w okresie od ‎maja do września.

Przeprowadza się trzy sesje egzaminu: główną (w maju), dodatkową (w ‎czerwcu) oraz poprawkową (w sierpniu)

Matury 2015  – sesja główna – terminy

4 do 29 maja 2015 r.‎

Matury 2015 – część ustna z języka polskiego i języków mniejszości narodowych

11 do 23 maja •

Matury 2015  – część ustna z języków obcych nowożytnych, języka łemkowskiego i języka ‎kaszubskiego

4 do 29 maja ‎

Matury 2015 -  część pisemna (wszystkie przedmioty)

4 do 22 maja

MATURY 2015 – SESJA DODATKOWA

1 do 17 czerwca 2015 r.‎ •

Matury 2015 – część ustna z języka polskiego i języków mniejszości narodowych

8 do 13 czerwca •

Matury 2015 – część ustna z języków obcych nowożytnych, języka łemkowskiego i języka kaszubskiego

1 do 17 ‎czerwca •

Matury 2015 – część pisemna (wszystkie przedmioty)

1 do 17 czerwca

Sesja dodatkowa jest przeprowadzana dla tych zdających, którzy z udokumentowanych przyczyn ‎zdrowotnych lub losowych nie mogli przystąpić do egzaminu w maju i uzyskali zgodę dyrektora OKE na ‎przystąpienie do egzaminu w czerwcu.‎

MATURY 2015 – SESJA POPRAWKOWA

24 do 28 sierpnia 2015 r.‎

Matury 2015  - sesja poprawkowa – część ustna (wszystkie przedmioty)

24 do 28 sierpnia

Matury 2015  - sesja poprawkowa – część pisemna (wszystkie przedmioty)

25 sierpnia‎

Sesja poprawkowa jest przeprowadzana dla tych zdających, którzy przystąpili do wszystkich przedmiotów ‎obowiązkowych w maju/czerwcu i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części pisemnej albo ‎w części ustnej.‎ Szczegółowy harmonogram egzaminu jest określony w komunikacie dyrektora CKE.

Źródło: http://www.cke.edu.pl/

 

Redakcja sowoman.pl wszystkim maturzystom życzy powodzenia!

1 of 1

Leave A Reply