1 czerwca – Międzynarodowy Dzień Dziecka – ciekawostki

0

Czy małe czy duże, zawsze Dziecko. Dzieckiem jest się zawsze. W Polsce 1 czerwca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Dziecka.

Dzień ustanowiony w 1954 przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) dla upowszechniania ideałów i celów dotyczących praw dziecka zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych (1945) i obchodzony od 1955 w różne dni roku w różnych krajach członkowskich ONZ.

Od od 1950W Polsce i innych byłych państwach socjalistycznych Międzynarodowy Dzień Dziecka obchodzony pierwszego czerwca. Po raz pierwszy zorganizowano go w związku z akcją zbierania podpisów pod Apelem sztokholmskim (orędzie przedstawione w 1950 roku przez Światową Radę Pokoju powołaną w Warszawie. Wzywało ono narody do przeprowadzenia plebiscytu w sprawie zakazu produkcji broni atomowej) Od 1952 Dzień Dziecka stało się świętem stałym. Jego inicjatorem jest organizacja zwana International Union for Protection of Childhood, której celem było zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom z całego świata. Od 1994 tego dnia w Warszawie obraduje Sejm Dzieci i Młodzieży.

Sejm Dzieci i Młodzieży składa się, tak jak Sejm RP z 460 posłów. Każde z 16 województw otrzymuje proporcjonalną liczbę mandatów do liczby uczniów w gimnazjach i szkołach średnich w danym województwie. Sejm odbywa się w sali plenarnej. Sejm poprzedzają obrady komisji sejmowej. Na obradach opracowuje się projekt uchwały, następują konsultacje projektu oraz  warsztaty tematyczne dla posłanek i posłów organizowane przez organizowane przez organizacje pozarządowe.

Posłowie wybierają spośród siebie sprawozdawcę komisji, który jest reprezentantem komisji na posiedzeniach Sejmu. Czyta on treści Uchwały przygotowanej wcześniej przez członków Komisji Sejmowej. Wyjaśnia niejasności i wątpliwości oraz do odpowiadania na zapytania poselskie.

Ma możliwość ustosunkowywania się do wypowiedzi posłów i zgłoszonych przez nich poprawek.

Każdy poseł ma prawo zgłosić poprawkę, która musi być popartą podpisami 30 innych posłów. Wystąpienie poselskie trwa maksymalnie niż 2 minuty, zaś posła sprawozdawcy 5 minut. W prowadzeniu obrad Sejmu Dzieci i Młodzieży pomagają marszałkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Posłowie mają również możliwość spotkania się z parlamentarzystami i ich klubami.

20 listopada obchodzimy Powszechny Dzień Dziecka. Święto propaguje ideę braterstwa i zrozumienia pomiędzy dziećmi całego świata oraz promowanie działań na rzecz ich pomyślnego rozwoju.

1 of 1

Leave A Reply