POECI POLSCY: Zbigniew Herbert

0

Zbigniew Bolesław Ryszard Herbert – polski poeta, eseista, dramaturg, pisarz, autor słuchowisk. Urodził się 29 października 1924 roku we Lwowie jako syn Marii (z.d. Kaniak) i Bolesława.

Rodzina poety była pochodzenia angielskiego, przybyła do Galicji z Wiednia. Ojciec (z wykształcenia prawnik) pracował jako dyrektor banku, był legionistą, obrońcą Lwowa. Przed wybuchem wojny, Herbert uczęszczał do VIII Państwowego Gimnazjum, a potem Liceum im. Króla Kazimierza Wielkiego we Lwowie. Maturę zdał na tajnych kompletach, gdzie uczył się po 1 września 1939 roku. W czasie wojny był żołnierzem AK i zarabiał m.in. jako sprzedawca w sklepie z artykułami metalowymi. Po zakończeniu wojny zamieszkał w podkrakowskich Proszowicach i zaczął studiować ekonomię na Akademii Handlowej (ukończył ją w 1947 roku). Chodził także na wykłady na ASP i UJ.

W roku 1948 Zbigniew Herbert zamieszkał w Sopocie, gdzie poznał Halinę Misiołkową, z którą żył w związku 9 lat (do roku 1957). W 1949 roku przeprowadził się do Torunia i rozpoczął studia filozoficzne na tamtejszym Uniwersytecie. Uzyskał tytuł magistra praw. Przeniósł się na Uniwersytet Warszawski w roku 1951. Na rok 1950 datuje się jego debiut. Poeta pisywał dla kilku gazet. Wydanie pierwszej książki Herberta (Struna światła) przypadło na rok 1956 i to poprawiło jego sytuację materialną. Dzięki pomocy poety Jerzego Zawieyskiego, Zbigniew otrzymał stypendium i kawalerkę z puli ZLP.

Zaczął podróżować, m.in. do Francji, Anglii, Włoch, Grecji, Niemiec. Często zmieniał miejsca zamieszkania (Warszawa, Grecja, Niemcy, Paryż… Do Polski wrócił w 1992 roku). Ostatnią jego zagraniczną podróżą był wyjazd do Holandii, z okazji wystawy tulipanów.

Herbert chorował na ciężką astmę, zmarł 28 lipca 1998 roku w Warszawie. Został pochowany na Cmentarzu Powązkowskim. Ostatni jego tomik poezji pt. Epilog burzy został wydany niedługo przed śmiercią poety.

Zbigniew Herbert udzielał się w sprawach państwowych, wspierał działalność opozycji w trakcie trwania stanu wojennego, był wrażliwy na krzywdę ludzi. Utwory poety wykonywał, tworząc do nich muzykę, Przemysław Gintrowski, często z Jackiem Kaczmarskim i Zbigniewem Łapińskim. Jego żoną była Katarzyna (z.d. Dzieduszycka). Pobrali się w paryskim konsulacie 29 marca 1968 roku. Herbert był laureatem wielu nagród literackich – polskich i zagranicznych.

Zachęcam gorąco do czytania poezji Herberta. Oto parę jego wierszy, które osobiście bardzo lubię, i po które warto sięgnąć:

ZASYPIAM NA SŁOWACH

BAJKA JAPOŃSKA

BAJKA RUSKA

CZUŁOŚĆ

GUZIKI

KOT

KSIĘŻYC

MATKA

MRÓWKI

PIOSENKA ZAKOCHANEGO

PRZESŁUCHANIE ANIOŁA

STRUNA

ŻYCIORYS

 

 

Informacje o poecie pochodzą z:

1) Słownik pisarzy, T. Chwalińska i K. Szafruga

2) www.wikipedia.pl

Leave A Reply