Wybrane strony WWW, poświęcone zagadnieniom bezpieczeństwa internetowego

0

 Internet jest niezwykłym miejscem. Pozwala na porozumiewanie się, uczenie i zabawę. Coraz więcej dzieci ma do niego dostęp i jeśli jest on używany pod nadzorem i w odpowiedni sposób, jest to jak najbardziej korzystne. Jednak wielu rodziców i opiekunów dzieci, dostrzega również ciemną stronę Internetu, jak na przykład przeglądanie niewłaściwych dla dzieci stron lub kontakty z nieznanymi osobami.

W tym miejscu przedstawię kilka stron www, które są poświęcone zagadnieniom bezpieczeństwa internetowego. Korzystając z tych stron można nauczyć się jak nadzorować dzieci używające komputera, posługiwać się programami filtrującymi w celu unikania oszustw i niebezpiecznych reklam, korzystać z bogactw Internetu przy jednoczesnym unikaniu jego zagrożeń.

kidprotect.pl – najstarsza w Polsce organizacja zajmującą się bezpieczeństwem dzieci w Internecie, zwalczeniem pornografii dziecięcej i pedofilii w sieci oraz pomocą dorosłym ofiarom molestowania seksualnego w dzieciństwie.

 saferinternet.pl strona programu Komisji Europejskiej Safer Internet Plus, promującego idee bezpiecznego Internetu dla najmłodszych .Materiały do pobrania, porady, dzień bezpiecznego Internetu.

dzieckowsieci.pl – zasady korzystania z sieci, porady dla rodziców, sposoby interwencji.

dyzurnet.pl – Hotline utworzona przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową, gdzie można zgłosić pornografię dziecięcą lub inne nielegalne treści, takie jak rasizm czy ksenofobia.

helpline.org.pl – porady na temat zapobiegania niebezpiecznym sytuacjom, a także informacje o sposobach postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia.

bezpiecznyinternet.org – wiele wartościowych publikacji, artykułów, porad.

sieciaki.pl – strona dla dzieci, promująca bezpieczne zachowania w sieci

Jak chronić jak dziecko w sieci?  TUTAJ

1 of 1

Leave A Reply