Rodzaje zabaw dla dzieci: Harce, hulanki, swawole czyli o znaczeniu zabawy w życiu dziecka.

0

„Człowiek nie jest w pełni człowiekiem, jeśli się nie bawi”

Schiller

Zabawa odgrywa w życiu dziecka niezwykle ważną rolę. Badania naukowe pokazują, że dla małych dzieci (do końca 6. roku życia włącznie) zabawa jest podstawowym warunkiem prawidłowego rozwoju. Jakie są rodzaje zabaw dla dzieci? Jak wpływaj na dzieci?

Obok pracy i uczenia się jest ona główną formą aktywności dzieci. Zabawa była znana człowiekowi od samego początku jego istnienia. Pedagodzy opracowali wiele definicji terminu „zabawa”. Niektórzy określają ją jako specjalną, naturalną, wrodzoną metodę uczenia się człowieka. Zdaniem wielu znawców zagadnienia, zabawa pełni szereg funkcji, z których najważniejszą jest zaspokojenie indywidualnych i społecznych potrzeb dziecka. Zabawy przygotowują dziecko do dalszego życia. Zaspokajają potrzeby aktywności i poznawania rzeczywistości. Kształtują i rozwijają zmysły dziecka, wzbogacają jego wyobraźnię i życie uczuciowe, wpływają na rozwój społeczny. Zabawy rozwijają myślenie, spostrzegawczość, pamięć, uwagę, orientację, wyobraźnię i inteligencję twórczą. Uczą wytrwałości.

Poprzez zabawy dziecko ma możliwość wyrażenia swoich uczuć i pragnień. Zabawy są atrakcyjne dla dziecka wtedy, gdy ich treść wzbudza w dzieciach zainteresowanie, przykuwa uwagę budzi chęć wzięcia w nich udziału, dostarcza radości i emocji.

zabawa

Możemy wyróżnić następujące rodzaje  zabaw:

Zabawy manipulacyjne – (nazywane też funkcjonalnymi lub czynnościowymi) polegają na wykonywaniu przez dziecko prostych czynności nie prowadzących do żadnych, wytworów, np. przenoszenie różnych przedmiotów z miejsca na miejsce.

 Zabawy konstrukcyjne – polegają na budowaniu z różnych materiałów ( piasku klocków ) przeróżnych figur i konstrukcji. Uczą dzieci projektowania i planowania, kształtują zmysł estetyczny dziecka.

Zabawy tematyczne – nazywane także zabawami twórczymi, polegają na odtwarzaniu „ na niby” czynności, funkcji i ról społecznych. Cechą charakterystyczną tego rodzaju zabaw jest fakt używania przez dziecko przedmiotów w specjalnej funkcji oraz przybierania przez dziecko pewnych ról – odzwierciedlających przeważnie normalne życie, pracę ludzi. Zabawy te, doskonalą mowę dziecka, uczą współdziałania w zespole i kształtują postawy społeczne.

Zabawy ruchowe – polegają na wykonywaniu przez dziecko dużej ilości ruchów wymagających pewnego wysiłku, zręczności, siły, szybkości. Zabawy te wpływają korzystnie na rozwój fizyczny dziecka, rozwijają koordynację ruchową, poczucie rytmu, orientację przestrzenną, pamięć i uwagę.

Zabawy dydaktyczne – zasadniczo różnią się od poprzednio wymienionych. Różnica sprowadza się do tego, że nie są one wynikiem swobodnej twórczości dzieci, lecz są przygotowane, inicjowane i organizowane przez opiekuna dziecka powinny mieć zawsze wartości kształcące. Są to np. loteryjki, układanki obrazkowe, zagadki. Wpływają one na rozwój pamięci, uwagi, myślenia przyczynowo-skutkowego, uczą podporządkowania się regułom.

Wszystkie te zabawy rozwijają się wraz z wiekiem dziecka.

Podsumowując, pozwólmy się dzieciom swobodnie bawić. Pamiętajmy o tym, że zabawa dla dziecka w wieku przedszkolnym jest działalnością najważniejszą, wpływającą na jego wszechstronny rozwój i niczym nie da się jej zastąpić.

fot. pixabay.com

1 of 1

Leave A Reply