Kobieta i portfel: Ekskluzywna platyna – co warto o niej wiedzieć ?

0

Platyna jest stosunkowo rzadkim, chemicznie obojętnym metalem. Prawdopodobnie wykorzystywano ją już w starożytności w Grecji i Cesarstwie Rzymskim w formie stopu z innymi metalami. Znali ją także indianie prekolumbijscy. Wzmianki o użyciu Platyny w Europie pochodzą z XVI wieku.

Właściwości fizyczne i chemiczne.

Platyna jest szarobiałym metalem o liczbie atomowej 78. Charakteryzuje się wysoką temperaturą topnienia, która wynosi aż 1772st C, a temperatura wrzenia tego metalu wynosi 3827st C.   Jest kowalna i plastyczna, ma względnie duży właściwy opór elektryczny. Jest bardzo odporna na chemiczne działanie większości substancji. Rozpuszcza się bardzo powoli w wodzie królewskiej. Reaguje z chlorowcami. Tworzy związki na szeregu stopniach utlenienia.

Kiedy została odkryta?

Platyna – została odkryta ponownie w 1735 w Kolumbi-Nowym Świecie przez hiszpańskich konkwistadorów i początkowo niedoceniana, nazywano ją  platina, co oznacza: małe srebro, sreberko. Traktowana była jako niewiele warty metal. Platyna do Europy sprowadził niejaki Wood w 1741r. W efekcie długotrwałych badań chemicznych w roku 1750 profesor chemi  na uniwersytecie Cambridge R.Watson uznał Platyne za oddzielny metal. Francuski chemik Pierre Macquer w roku 1758, po raz pierwszy dokonał stopienia kawałka Platyny.

Największe znalezione samorodki Platyny ważyły do około 10 kg. Duże złoża tego metalu występują w Rosji, RPA, Kanadzie, Kolumbii i USA. Minerałami, w których występuje Platyna są: sparelit, kuperyt, bragit. Pod względem występowania w warstwie ziemi zajmuje ok. 78 miejsce.

W roku 1819, duże złoża Platyny znaleziono na Rosyjskim Uralu. Zaczęto ja stosować  do wyrobów jubilerskich, a także do wytwarzania łańcuchów, a nawet obręczy na beczki. W carskiej Rosji wybijane były monety z Platyny ale nie cieszyły się zbytnim uznaniem. Platyna znalazła zastosowanie głównie w jubilerstwie i w technice dentystycznej. Wysoką temperaturę topnienia Platyny i jej obojętność chemiczną wykorzystuje się w technice laboratoryjnej do produkcji różnego rodzaju przyrządów. Dodaje się do niej wtedy nieco irydu. Stop taki charakteryzuje się znacznie zwiększoną twardością i wytrzymałością. Wykorzystuje się ją także do produkcji styków elektrycznych i czujników narażanych na wysokie temperatury.

Dlaczego więc Platyna uznana została za produkt inwestycyjny?

Oczywiście tak jak inne występujące w ograniczonym zakresie dobra czy też metale szlachetne jest przez to sama w sobie cennym  i poszukiwanym metalem. Platyna przez dziesięciolecia wykazywała znaczy wzrost wartości w stosunku do złota i stawiana była jako pierwsza w rankingach inwestycyjnych. Aktualnie, w czasie pisania niniejszego artykułu, cena Platyny jest niewiele niższa niż cena złota. Z Platyny obecnie wytwarzane są monety oraz sztabki metalu inwestycyjnego opatrzone go stosownym certyfikatami.

Czy taki produkt inwestycyjny powinien znaleźć się w portfelu Kobiet Sukcesu? Oczywiście że TAK. Teraz jest dobry czas na zakup, gdyż cena tego metalu jest stosunkowo niska i rokuje na znaczne wzrosty. Na pewno konieczne należy posiadać piękny klejnot-pierścień z Platyny z obsadzonym w nim diamentem, co bezwarunkowo uczyni taki komplet piękną i cenna inwestycją.

Nadrzędną zasadą winno być dywersyfikowanie ryzyka straty, dlatego też Platyna jako jedna z form inwestycji ma swoje cenne miejsce w panteonie dóbr inwestycyjnych.

Zdzisław Majkowski

Leave A Reply